GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Mayıs 20184. Uluslararası İLEM Yaz Okulu Başladı

İlmi Etüdler Derneği olarak bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz uluslararası yaz okulu İhsan Fazlıoğlu’nun konferansıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesinde başladı

İslam Dünyasında Düşüncenin Yeniden Üretimi: Metodolojik Yaklaşımlar konusu etrafında  11 farklı ülkeden 37 katılımcıyla 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu başladı. İlmi Etüdler Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın organize ettiği programa Türk Hava Yolları, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi destek veriyor.

Program İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder’in açılış konuşmasıyla başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden İslam Dünyasının meselelerini konuşmak için bir araya gelen gençleri selamlayarak başladığı konuşmasında Güder, İslam fikriyatının yeniden üretim sürecinde katkı sunacak olan bilim insanlarının önemine vurgu yaptı. Güder konuşmasını 4.IISS’nin gerçekleşmesine katkı sunan kurumlara ve kişilere teşekkür ederek sonlandırdı. Güder’in ardından kürsüye çıkan Mavera Vakfı Başkanı Mehmet Koca ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman da selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından İhsan Fazlıoğlu, ”İlke, Resim ve Dizge: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim İnşalarının Yapısal Çözümlenmesine Bir Giriş” başlıklı açılış konferansını gerçekleştirdi. Fazlıoğlu konferansa “Ebu Bekir Râzî ile İbn Sina'nın tıbbı iki farklı sistemdir. Ancak biz bunları kitaplarımızda "İslam tıb tarihi" başlığı altında okuyor ve okutuyoruz. Bu iki sistemi İslâmî kılan nedir? Ya da bu iki sistemi aynı adın altına hangi nitelikleri koyar? Ayrıca birbirinden iki ayrı sistem haline hangi nitelikler getirir?” sorularını katılımcılarla paylaşarak başladı. Fazlıoğlu konuşmasında ayrıca Çağdaş İslam dünyasındaki pek çok sorunun çözümündeki kafa karışıklığının kaynağı olarak bir şeyin İslamî veya İslamî olmamasını belirlerken ortaya çıkan unsurların bazı durumlarda çelişkili olması sorunun iyi tespit ve tenkit edilememesiyle bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Her temeddün hareketi dünya tasavvurları ürettiğini belirten Fazlıoğlu, Dünya Tasavvurlarının aynı zamanda bir bütün fikri verdiğini; cüzî olgu ve olayların hem bilgisi hem anlamı hem de meşrûiyeti bu bütün içinde idrâk edilebileceğini belirtti. Fazlıoğlu, “Bu nedenle anlamlandırmak, anlamak ve bilmek eylemleri dünya tasavvurunun çerçevesinde mümkün olur. Her dünya tasavvuru iki kurucu temel unsurdan müteşekkildir. Birincisine Hayat Görüşü ikincisine Dünya Resmi adını veriyorum.” şeklinde konuştu.

İslâm hayat görüşünün üç temel ilkesi olduğunu belirten Fazlıoğlu “Birincisi düşüncenin ilkesi olan Tevhîd'dir. İkincisi toplumsal davranışın ilkesi olan adalettir. Üçüncü ilke ise bireysel davranışın ilkesi olan muhabbettir.” dedi.

Mesele budur, bilmeyi, anlamayı ve anlamlandırmayı sürdürmenin önemini dile getiren Fazlıoğlu, “İslâm Hayat Görüşü'nü sürekli kılmak, Yeni Dünya Resimleri ile yüzleşmek; hatta bizzat kendimiz yeni Dünya Resimleri üretmek ve farklı Dünya Tasavvurları inşa etmekten kaçınmamalıyız. Geçmiş, Şimdi ve Gelecek'i bir süreklilik kabul ederek, İslâm temeddününü örmeye devam etmeli, bu bağlamda kendimizi örerek; var-olmayı sürdürmeliyiz.” Şeklinde sözlerine son verdi.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman’ın İhsan Fazlıoğlu’na hediye takdiminin ardından çekilen toplu fotoğrafla açılış konferansı sona erdi.

Açılış Konferansının ardından, 4.IISS Wael B. Hallaq tarafından gerçekleştirilen “Methodological Perspectives in the Revival of Islamic Thought” başlıklı dersle İLEM’de devam etti.

9 Temmuz'a kadar sürecek olan 4.IISS boyunca Muhammad Akram Khan'la dersler yapılacak ve 9 farklı oturumda atölyeler gerçekleştirilecek. Sosyal aktivitelerinde yer aldığı yaz okulu kapsamında medeniyetimizin kültürel birikiminin paylaşılacağı tarihi geziler de olacak.