GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

3 Disiplinde Ek Kontenjan

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresine (TLÇK) başvuru sürecindeki yoğunluk disiplinlerde ek kontenjan  açılmasına sebep oldu.

Yoğun bir başvuru süreci yaşanan II. TLÇK'da başvuru özeti gönderimleri için son tarih olarak belirttiğimiz 7 Ocak ile tüm  disiplinlerde 1 haftalık ek süre vermiştik. Sürenin sona ermesiyle alanlardaki başvuru özetlerine bakıldığında Geçmişten Geleceğe Bursa, İktisat ve Psikoloji  dalındaki  mağduriyetleri ortadan kaldırmak maksadıyla ek  kontenjan açıldı.

Geçmişten Geleceğe Bursa özel  oturumunun yer alacağı kongrenin bu oturumu için; 1- Bursa'da Sosyal Yapı ve  Değişim, 2- Osmanlı'dan Günümüze Bursa, 3- Bursa: Şehir ve Mekân, 4-Edebiyatta  Bursa başlıkları kapsamında başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu oturumun dışında İktisat ve  Psikoloji disiplinlerinde de ek kontenjan açılmış olup Psikoloji disiplininde Psikolojide  Kültürellik Yerellik Sorunu alt başlığı, İktisatta ise; 1- İktisadi Düşünce  Tarihi ve İktisat Tarihi, 2- İktisat Politikaları, 3- Türkiye Ekonomisi alt  başlıkları ile başvuruda bulunmak mümkündür.

Belirtilen disiplinlere ayrıca  Diğer seçeneğini seçerek alan başlığı ile ilintili olmak şartıyla özgün  çalışmalarla da katılmak mümkün.

Detaylar için www.tlck.org.tr adresini ziyaret edebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.