2020 Bahar

2020 Bahar

Bu dönem, ihtisas programlarının 17. dönemini icra edeceğiz. Geçen sekiz yılda açtığımız 300’e yakın programda onlarca hocamız yürüttükleri dersler, okuma grupları ve atölyeler ile 2000’i aşkın genç ilim yolcusuna yön verdiler. Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak yayınlandı. Hepsinden güzeli, akademinin soğuk atmosferini dağıtarak, hayırda ortaklaşıp, Hak rızasını gözeterek bir bilimsel düşüncenin imkânını arayanların muhiti oldu İLEM İhtisas. Bu dönem de, İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün programlar ile lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sunacaklar. Farklı akademik alanlardan ancak belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve paylaşım içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.

Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Felsefe, Hukuk, İktisat, İslam İlimleri, Sanat ve İletişim, Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma gruplarımız; dersler, okuma grupları, atölyeler, sunumlar, çalıştaylar ve dizi seminerler ile zengin bir akademik dönem planladı.

Kitapçık içinde ayrıntılarını göreceğiniz programlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız alanda bir çalışma grubunun derslerine girerek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak, özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner sınırlardan bağımsız açılan atölyelere yetkinliklerinize göre katılım sağlayabilir, akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içerisinde çalışma gruplarının ilan edeceği sunum ve dizi seminerleri takip etmeniz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle vücut bulan 2020 Bahar Programımızın, genç ilim insanları için bereketli olmasını niyaz ediyoruz.

BAŞVURU SAYFASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

EĞİTİM Tür EĞİTİMCİ PROGRAM
Yeni Türk Edebiyatında Kurmaca Metin Okumaları Ders Şaban Sağlık 03 Mart 2020 - 21 Nisan 2020
Çağdaş Ontoloji Okumaları Okuma Grubu Ahmet Ayhan Çitil 07 Mart 2020 - 18 Nisan 2020
Fahreddin er-Razi ve el-Mulahhas Okumaları Okuma Grubu Eşref Altaş 07 Mart 2020 - 18 Nisan 2020
Çağdaş Türk Düşüncesi’nin Kaynakları Ders Cahid Şenel 05 Mart 2020 - 23 Nisan 2020
Felsefeden Pratiğe İnsan Haklarının Hukukileşmesi Ders Nihat Bulut 06 Mart 2020 - 10 Nisan 2020
Dakiku’l-Kelam: Klasik Dönem Kelamında Bilim ve Felsefe Ders Mehmet Bulğen 02 Mart 2020 - 20 Nisan 2020
Kuşeyri Risalesi: Tasavvufun Tarihsel Hafızasına Giriş IV Okuma Grubu Nedim Tan 04 Mart 2020 - 22 Nisan 2020
Sosyal Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi Ders Mustafa Ali Minarlı 02 Mart 2020 - 06 Nisan 2020
Çağdaş Sosyal Teori I: Özgürlük ve Adalet Ders Lütfi Sunar 02 Mart 2020 - 06 Nisan 2020
İnsan, Meslek ve Hayat: Mesleki Kimliğin İnşası Ders Nihat Erdoğmuş 06 Mart 2020 - 24 Nisan 2020
Eleştirel Yönetim Okumaları Okuma Grubu Akansel Yalçınkaya 04 Mart 2020 - 22 Nisan 2020