GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
2020 – 2021 İLEM Açılış Konferansı Gerçekleşti

2020 – 2021 İLEM Eğitim Programı Açılış Konferansı Abdulkadir Macit’in sunumuyla çevirim içi olarak gerçekleşti. "Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımına Dair Mukaddime" başlıklı konferans 23 Ekim Cuma günü İLEM TV Youtube kanalında yayınlandı. Konferansa İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar da katıldı.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her yıl düzenliği Açılış Konferansı’nı bu yıl da düzenledi. Covid-19 virüs salgını sebebiyle çevrim içi olarak yapılan program Youtube üzerinden canlı olarak paylaşıldı. Yaklaşık iki saat süren programda ilk sözü Nihat Erdoğmuş aldı.

Erdoğmuş, selamlamanın ardından geleceğin inşasına yönelik amaçlarından bahsederek, “Bir fikrin inşasında geçmişin birikimi, bugünün iyi analiz edilmesi ve geleceğe dair güçlü bir perspektif sahibi olmak gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ardından söz alan Lütfi Sunar, insan olarak arayışlarımıza, ihtiyaçlarımıza değinerek, “Bugün aslında bizim teorik olarak derinlikli, teknik olarak nitelikli ve ilmi olarak da dünyayı farklı görmeyi mümkün kılacak bir bakışa ihtiyacımız var.” dedi.

"Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımına Dair Mukaddime" başlıklı konferansı vermek üzere söz alan Abdulkadir Macit ise tarih yazımına dair yorum ve anlayışları vurgulayarak, “Modern düşünceyle beraber Avrupa'nın 19 ve 20'nci yüzyılı takip ettiğimizde değişim ve dönüşüm, dünya tarihi yazımı anlayışını da etkiliyor. Buna dayalı olarak yaratılışa dayalı dünya tarihi yazımı biçiminden ilerlemeci, evrime dayalı ve ulus merkezli bir tarih yazımına geçiliyor. Bugün dünya tarih yazımında 3 ana unsuru dikkate almamız gerekiyor. İlki Allah'ın, tabiatın ve insanın merkeze alındığı bir tarihi yazımının gerçekleşmesi, ikincisi insanların, fikirlerin ve malların hareketliliğinin göze alınması, üçüncüsü ise toplumsal yapılan değişiminin dikkatle alınmasıdır." dedi.

Konferans Abdulkadir Macit’in gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

Konferansın tamamına ulaşmak için: