2018 Bahar

2018 Bahar

Bu dönem, Güz ve Bahar dönemlerinde her yıl açtığımız eğitim programlarının 13. dönemini icra edeceğiz. Geçen altı yılda açtığımız iki yüzü aşkın programda onlarca hocamız yürüttükleri dersler, okuma grupları ve atölyeler ile bini aşkın genç ilim yolcusuna yön verdiler. Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak yayınlandı. Bu dönem de, İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün programlar ile lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sunacaklar. Farklı akademik alanlardan ancak belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve paylaşım içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.

Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset ve Toplum çalışma gruplarımız; dersler, okuma grupları, ilmi toplantılar ile zengin bir akademik dönem planladı.

Kitapçık içinde ayrıntılarını göreceğiniz programlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız alanda bir çalışma grubunun derslerine girerek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak, özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner sınırlardan bağımsız açılan atölyelere yetkinliklerinize göre katılım sağlayabilir, akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içerisinde çalışma gruplarının ilan edeceği sunum ve dizi seminerleri takip etmeniz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle vücut bulan 2018 Bahar Programımızın, genç ilim insanları için bereketli olmasını niyaz ediyoruz.

2018 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2018 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bula bilirsiniz.

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU Tür EĞİTİMCİ PROGRAM
Roman: Gelenekselden Moderne Değişim/Dönüşüm Edebiyat Çalışma Grubu Ders Ali Büyükaslan 13 Mart 2018 - 17 Nisan 2018
Edebiyat Aynasında İman, İslam ve İhsan Edebiyat Çalışma Grubu Ders Dursun Ali Tökel 12 Mart 2018 - 30 Nisan 2018
Modernleşme Döneminde “Gençlik” Arayışı Eğitim Çalışma Grubu Okuma Grubu Kurtuluş Öztürk 12 Mart 2018 - 23 Nisan 2018
Modern Fiziğin Doğuşu, Mekanik Evren Tasavvuru ve Teknik Felsefe Çalışma Grubu Ders 16 Mart 2018 - 04 Mayıs 2018
Râzî Okumalarına Giriş: Yöntem ve Meseleler Felsefe Çalışma Grubu Okuma Grubu 15 Mart 2018 - 03 Mayıs 2018
Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde İktisadi Kurumlar İktisat Çalışma Grubu Ders 15 Mart 2018 - 03 Mayıs 2018
İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar İktisat Çalışma Grubu Ders 14 Mart 2018 - 18 Nisan 2018
Kelâm Bilim İlişkisi (Modern) İslam İlimleri Çalışma Grubu Ders 16 Mart 2018 - 04 Mayıs 2018
Dilbilimsel Tefsir: Keşşaf Okumaları İslam İlimleri Çalışma Grubu Okuma Grubu 12 Mart 2018 - 30 Nisan 2018
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Siyaset Çalışma Grubu Ders Süleyman Güder 14 Mart 2018 - 02 Mayıs 2018
Medeniyet Perspektifleri Siyaset Çalışma Grubu Okuma Grubu 15 Mart 2018 - 03 Mayıs 2018
İslamcılık Düşüncesi Kaynak Metin Okumaları Siyaset Çalışma Grubu Okuma Grubu Vahdettin Işık 17 Mart 2018 - 05 Mayıs 2018
“Suç ve Ceza”: Hukukun Toplumsal Bağlamı Toplum Çalışma Grubu Ders 15 Mart 2018 - 19 Nisan 2018
Toplumsal Sınıf Tartışmaları Edebiyat Çalışma Grubu Okuma Grubu Yunus Kaya 12 Mart 2018 - 23 Nisan 2018