GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

2018 – 2019 İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı

Konuşmacı: Dursun Ali Tökel

 “İçin Estetiği: İslam’da Estetik ve Ahlak

“Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Dursun Ali Tökel, İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programında İslam’da ahlak ve estetik üzerine konuşma yapacaktır.”

2002 yılından bu yana yürütmekte olduğu eğitim programı ile nitelikli ilim talebelerinin yetişmesine vesile olan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, geleneğin birikiminden yorumlayarak, yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi ve birikimi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu gaye ile uzun yıllar sürdürülen İLEM Eğitim Programı bu yıl 18. dönem mezunlarını veriyor.

İLEM, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında üç yıl süren İLEM Eğitim Programını tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin gerçekleştiği hem de kapanış konferansının icra edildiği bir kapanış ve mezuniyet programı düzenlemektedir. Bu seneki Kapanış Konferansında Dursun Ali Tökel, İçin Estetiği: İslam’da Estetik ve Ahlak” başlığı çerçevesinde konuşma gerçekleştirecektir.  Bugün “estetik” dendiğinde göz önüne gelen, kendisinden bahsedilen bir “biçim” ve “suret” olmaktadır.  Güzel sanatların hemen hepsi bir estetiğin formudur, “İslam estetiği” dendiğinde bahsedilen mimari, hat, tezhip, ev, bahçe, müzik, dilin organizasyonu vb. formlar dikkate sunularak bir biçime vurgu yapılmakta ve bu biçimin düzenlenişi, kompozisyonu dile getirilmektedir.  Peki, “için estetiği” yok mudur? Davranışın, yani ahlakın estetiği nedir? Ahlak ile estetik arasındaki ilişki nedir? Eğer “estetik” bilinen anlamıyla “güzelin bilimi” ise, ahlakın güzelliği estetiğin hangi kategorisine girer? Bu konuşmada bütün bu sorular çerçevesinde İslam’da, biçimin ötesinde, mana estetiğine yapılan vurguların kısa bir sorgulaması yapılmaya çalışılacak ve konferans boyunca bu konulara dikkat çekilecektir.

Konferansın akabinde mûsikî dinletisi olup daha sonrada İLEM Eğitim Programı’ndan mezun olmaya hak kazanan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilecektir.

İLEM Eğitim Programı 2018-2019 Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da Marmara İlahiyat Fakültesi, Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Mayıs 2019 14:00 17:00 Marmara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/ Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu