2017 Bahar

2017 Bahar

Bu dönem, Güz ve Bahar dönemlerinde her yıl açtığımız eğitim programlarının 11. dönemini icra edeceğiz. Geçen beş yılda açtığımız iki yüze yakın programda onlarca hocamız yürüttükleri dersler, okuma grupları ve atölyeler ile bini aşkın genç ilim yolcusuna yön verdiler. Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak yayınlandı. Hepsinden güzeli, akademinin soğuk atmosferini dağıtarak, hayırda ortaklaşıp, Hak rızasını gözeterek bir bilimsel düşüncenin imkânını arayanların muhiti oldu İLEM İhtisas. Bu dönem de, İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün programlar ile lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sunacaklar. Farklı akademik alanlardan ancak belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve paylaşım içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.

Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma gruplarımız; dersler, okuma grupları, sunumlar, dizi seminerler ve atölyeler ile zengin bir akademik dönem planladı. 

Kitapçık içinde ayrıntılarını göreceğiniz programlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız alanda bir çalışma grubunun derslerine girerek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak, özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner sınırlardan bağımsız açılan atölyelere yetkinliklerinize göre katılım sağlayabilir, akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içerisinde çalışma gruplarının ilan edeceği sunum ve dizi seminerleri takip etmeniz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle vücut bulan 2017 Bahar Programımızın, genç ilim insanları için bereketli olmasını niyaz ediyoruz.

2017 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2017 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU Tür EĞİTİMCİ PROGRAM
Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları Edebiyat Çalışma Grubu Ders Dursun Ali Tökel 06 Mart 2017 - 24 Nisan 2017
Modern Edebiyat Kuramları Edebiyat Çalışma Grubu Ders Hale Sert 08 Mart 2017 - 12 Nisan 2017
Osmanlı Şiir Estetiği Edebiyat Çalışma Grubu Okuma Grubu Berat Açıl 09 Mart 2017 - 13 Nisan 2017
İslam Mantık Tarihi ve Problemleri Felsefe Çalışma Grubu Ders Harun Kuşlu 10 Mart 2017 - 28 Nisan 2017
Karşılaştırmalı Felsefe – Bilim Tarihi II Felsefe Çalışma Grubu Ders İhsan Fazlıoğlu 10 Mart 2017 - 28 Nisan 2017
Hannah Arendt Okumaları II: Geçmiş ile Gelecek Arasında Felsefe Çalışma Grubu Okuma Grubu Hatice Umut 10 Mart 2017 - 12 Mayıs 2017
Karşılaştırmalı İktisadî Doktrinler II İktisat Çalışma Grubu Ders Kadir Yıldırım 07 Mart 2017 - 25 Nisan 2017
İslami Politik Ekonomi II İktisat Çalışma Grubu Okuma Grubu İsa Yılmaz 11 Mart 2017 - 13 Mayıs 2017
İslam İktisadı Okumaları II İktisat Çalışma Grubu Okuma Grubu Taha Eğri 11 Mart 2017 - 13 Mayıs 2017
Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş: Temel Metinler II İslam İlimleri Çalışma Grubu Okuma Grubu Ercan Alkan 08 Mart 2017 - 26 Nisan 2017
Klasik Dönem Kelâmının Mantıksal Yapısı İslam İlimleri Çalışma Grubu Ders Hayrettin Nebi Güdekli 09 Mart 2017 - 27 Nisan 2017
Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II İslam İlimleri Çalışma Grubu Okuma Grubu Hamdi Çilingir 07 Mart 2017 - 25 Nisan 2017
Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında es-Süyûtî’de Nahve Giriş İslam İlimleri Çalışma Grubu Okuma Grubu Osman Yılmaz 06 Mart 2017 - 24 Nisan 2017
Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve Muvatta‘ Atölyesi İslam İlimleri Çalışma Grubu Atölye Rahile Kızılkaya Yılmaz 10 Mart 2017 - 12 Nisan 2017
20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi Siyaset Çalışma Grubu Okuma Grubu Süleyman Güder 07 Mart 2017 - 25 Nisan 2017
Avrupa’da Güncel Siyasi Tartışmalar Siyaset Çalışma Grubu Atölye Bünyamin Bezci 11 Mart 2017 - 29 Nisan 2017
Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar Tarih Çalışma Grubu Okuma Grubu Emrah Safa Gürkan 15 Mart 2017 - 03 Mayıs 2017
Muhammed Hamidullah Tarihçiliği Atölyesi Tarih Çalışma Grubu Atölye Abdulkadir Macit 06 Mart 2017 - 24 Nisan 2017
Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi Atölyesi Tarih Çalışma Grubu Okuma Grubu Ali Satan 08 Mart 2017 - 10 Mayıs 2017
Sosyal Bilimlerin Yapısı Toplum Çalışma Grubu Okuma Grubu Mahmut Hakkı Akın 10 Mart 2017 - 21 Nisan 2017
Kent Teorisi Okumaları Toplum Çalışma Grubu Ders Mustafa Kömürcüoğlu 11 Mart 2017 - 29 Nisan 2017
Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları II Toplum Çalışma Grubu Ders Lütfi Sunar 07 Mart 2017 - 25 Nisan 2017
Yönetim ve Organizasyon Alanında Akademisyen Olmak Yönetim Çalışma Grubu Okuma Grubu Erkan Erdemir 09 Mart 2017 - 18 Mayıs 2017
Yönetim Düşüncesinde Temel Meseleler Yönetim Çalışma Grubu Okuma Grubu Nihat Erdoğmuş 16 Mart 2017 - 25 Mayıs 2017