GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

2008 Küresel Krizi ve İslami Finans

Konuşmacı: Oğuz Karasu

Bu sunumda tarihsel süreç içerisinde reel sektör ile sanal piyasalar arasında yaşanan dengesizlik sonucu ortaya çıkan krizlerin yapısından, 2008 küresel finans krizinin sebeplerinden, nasıl bir süreç içerisinde küreselleşerek dünya çapında sebep olduğu etkilerden ve söz konusu krize yönelik ne tür bir mücadele süreci yürütüldüğü ele alınacaktır. Bununla birlikte İslami finansman araçlarının türleri, işleyişi, kullanım alanı, İslami finansa kimlerin ihtiyaç duyduğu, hangi ülke ve kuruluşların öncülük ettiği gibi meselelerin yanı sıra İslami finans varlık hacimlerinin küresel kriz sonrasında yaşadığı tarihsel seyir incelenecek ve Türkiye özelinde sektörün nasıl bir gelişim potansiyeli içinde olduğu ele alınacaktır. Nihai olarak da küresel düzlemde İslami finans varlık hacmine sahip ülkelerin söz konusu yıllar dâhilinde GSYİH değerleri ile arasındaki ilişki üzerinden gerçekleştirilen analiz değerlendirilecektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
24 Eylül 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği