GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi Paneli

Türkiye' de 2000 sonrasında iktisadi yapıdaki değişimin geniş bir ekiple araştırıldığı projenin sonuçları düzenlenen panelle kamuoyu ile paylaşılıyor. Araştırma raporunun sunumunun ardından konunun uzmanları tarafından 2000 sonrasındaki iktisadi değişimin inceleneceği bir de panel yapılacak. Prof. Dr. Ahmet İncekara'nın başkanlığını yapacağı panelde Prof. Dr. Emre Alkin, Doç. Dr. Tamer Çelik ve Doç. Dr. Seyfettin Erdoğan araştırma raporu ekseninde bu dönemdeki ana gelişmeleri değerlendirecekler. Toplantı 16 Aralık Cuma günü saat 10:00'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü Prof. Dr. İsmail Özaslan Salonu' nda gerçekleştirilecek.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yürütülen ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen araştırmada, Yusuf Alpaydın ve Halil Tunalı editörlüğünde İstanbul Üniversitesi’nden Ünal Çağlar, Elife Akiş, Taha Eğri; Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri Cengiz Ceylan, Bilge Gürsoy, North Carolina Üniversitesi’ nden Yunus Kaya gibi akademisyenler tarafından 2000 - 2010 yılları arasındaki iktisat politikalarının ve iktisadi yapının değişimi incelendi. Bir sene süren araştırma kapsamında, alanının uzmanı olan araştırmacılar tarafından on bir rapor hazırlandı ve bu raporlar bir araya getirilerek üç bölümden oluşan bir araştırma kitabı oluşturuldu.