GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

''2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi'' kitabı çıktı.

Kitap, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yürütülen ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen '2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi' başlıklı araştırmanın raporudur. Araştırma fiilen 2010 yılı Mart ayında başlayarak 2011 yılı Mart ayında tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında her biri ilgili alanının uzmanı olan araştırmacılar tarafından on bir rapor hazırlanmıştır. Raporların ortak bir yaklaşımla ve bütünlük arz edecek nitelikte olması amacıyla araştırma süresince çeşitli toplantı ve görüşmeler sürdürülmüştür. Bu şekilde araştırma kitabı da giriş ve sonuç bölümleri haricinde on bir farklı konudaki raporun bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.Bu sorular etrafında şekillenen araştırma 2000 sonrasında Türkiye’nin iktisadi yapısında ve iktisat politikalarında yaşanan değişimleri tespit ederek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Araştırmanın arka plan başlıklı birinci bölümünde 2000’li yıllarda izlenen iktisat politikalarına zemin oluşturan gelişmeler ele alınmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme ve iktisadi entegrasyonun Türkiye’ye etkileri ile 1990’lı yıllardan beri IMF ile sürdürülen ilişkiler ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ele alınmaktadır. İktisat Politikaları başlıklı ikinci bölüm ise para, bankacılık, maliye ve dış ticaret gibi makroekonomik politika alanlarını ele alıp büyümenin kaynaklarını irdelemektedir. İkinci bölümde ayrıca kilit sektörlerden sanayi ve enerji sektörlerine yönelik politikalar değerlendirilmektedir. Son bölümde ise bu politikaların topluma yansımaları bağlamında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında izlenen politikaların bir değerlendirmesine yer verilmektedir.

Kitap bu haliyle iktisat politikaları alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdüren tüm kurumlar için bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca iktisat politikalarının üretilmesinde etkin olan kamu kurumları ve özel kuruluşlar için de dönemin bütünlüklü bir değerlendirmesini sunmaktadır.