GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

1990'lı Yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Ahmet Köroğlu’nun sunumuyla devam ediyor. Köroğlu, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde hazırladığı " 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm" başlıklı yüksek lisans tezini 14 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'da bizlerle paylaşacak.

Köroğlu bu sunumda Türkiye’de liberalizm ideolojisinin Türkiye’deki geçmişine ve gelişimine projeksiyon tutacaktır. Siyasal liberalizm doksanlı yıllardaki Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ve Liberal Demokrasi Partisi (LDP) gibi siyasi partiler ve İkinci Cumhuriyetçiler ile Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) gibi düşünce grupları örnekleri üzerinden incelenecektir. Nilüfer Göle’nin liberal canlanma olarak adlandırdığı bu durumu tetikleyen hususları irdeleyecek olan Köroğlu, Türk siyasal hayatının ve Türk toplumunun temel gündemini oluşturan meselelerin siyasal liberalizmin kısa sure içinde siyasi sahneden çekilmesine yol açtığını tartışarak sunumunu bitirecektir.