GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

19. Yüzyıl Kentsel Dönüşümlerinde Barselona Örneği

Konuşmacı: Funda Budak

Bu sunum, on dokuzuncu yüzyıl kentsel dönüşüm örneklerinden Barselona’yı ele almaktadır. Barselona’nın yanı sıra Paris, Londra ve Berlin gibi sanayi başkentlerinde de kentsel mekândaki izdiham ve tıkanma bu kentlerin yaşam koşullarının bozulmasına neden olur. Süre giden kentsel sorunlara getirilen modern çözüm güzelleştirme, iyileştirme ve reform programlarıdır. Yüzyılın ortasında etkinlik, yararlılık ve kâr temelli liberal programlar, kentsel dönüşümün kapitalist ve spekülatif formu olarak pekişirken kentsel görünümü yeni bir estetik yönelim eşliğinde değiştirir. Sunumda, yukarıda anılan kentlerle Barselona arasındaki benzerlikler ve farklar temelinde kentsel dönüşüm, kent planlanması ve kent görünümüne odaklanılarak sanayi kenti Barselona’nın koşullarına ve sorunlara cevap arayan kentsel politika tartışılmıştır. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
24 Kasım 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği