GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Âşık Ömer ve Popüler Kültür

Konuşmacı: Mustafa Altuğ Yayla

Bu sunumda 17. Yüzyıl Osmanlı dünyasında öne çıkmış bir âşık olan Âşık Ömer üzerinden, bazı araştırmacılarca öne sürülen mevcut yaklaşımlar sorgulanmaya çalışılmıştır. Osmanlı dünyasında birbirlerinden kopuk olduğu iddia edilen “elit” ve “halk” kesimlerinin, “gerçekte” birbirlerinden ne kadar kopuk olduğu, önerilen “popüler kültür” kavramı ve hayal/edeb kavramsallaştırmaları çerçevesinde tartışılmıştır. Sunum kapsamında Âşık Ömer’in gözünde öne çıkan/kanonik şairlerin kimler olduğu, onun temsil ettiği edebi rengin toplumun farklı katmanlarınca nasıl algılandığı, yine Âşık Ömer’in cönkler ve mecmualar dünyasında ne gibi bir yere sahip olduğu da irdelenmiştir. Son olarak sunum, Klasik Osmanlı Edebiyatı Tarihi çalışmaları hususunda ne tarz eksiklerin olduğunun ve ileride hangi çalışmaların yapılabileceğinin tartışmasıyla sonlandırılmıştır. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
25 Ekim 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği