GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Türk Edebiyatında Alegori

Konuşmacı: Berat Açıl

Bu sunumda, bir anlatım tekniği olan alegorinin, başlangıcından on dokuzuncu yüzyıla kadar geçen süre zarfında -tarafımızdan İslami edebiyatlar olarak tanımlanan- Arap, Fars, Urdu, Çağatay ve Türk edebiyatlarındaki serencamı ortaya koyulmuştır. Bu yapılırken alegorinin eser bazındaki tezahürleri özellikle vurgulanacak, hikâye ve eserden daha küçük birimlerde ortaya çıkan alegoriler göz ardı edilmiştir.

Yöntem olarak mukayeseli bir bakış açısı benimsenecek, kavramın ortaya çıkışından Batı ve İslami edebiyatlardaki alegorik eserlerin kıyaslanmasına varan bir yol izlenmiştir. Sunumun nihai amacı, Osmanlı alegorisi denen bir alegorinin varlığını sorgulamak ve Osmanlı’nın kendine has bir alegoriye sahip olduğunu, en çok alegorik eserin Osmanlı Türkçesiyle kaleme alındığı biçimindeki iddiayı dillendirmek olmuştur. Ve tüm bunlar örnek metinler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Şubat 2014 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği