GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kapitalizmin Altın Çağında Amerikan Ekonomisi Üzerine Bir İzah Denemesi: John Kenneth Galbraith’in İktisadi Düşünceleri

Konuşmacı: Adem Levent

Bu sunum 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olan John Kenneth Galbraith’in iktisadi düşünceleri üzerinedir. Bu amaçla Galbraith’in iktisadi düşüncesi, kurumsal iktisat ve Post Keynesyen iktisat adındaki iki heterodoks iktisat okulu bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter ve Milton Friedman gibi iktisatçılardan hareketle Galbraith’in düşüncesini şekillendiren modern şirket, tekno-strüktür, güç, dengeleyici güç, refah toplumu, bağımlılık etkisi ve tüketim kültürü kavramları incelenmiştir. Galbraith söz konusu kavramlarla II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin ekonomik, sosyal ve politik değişimlerini anlamaya çalışmıştır. Galbraith, 20. yüzyılın ikinci yarısında ‘kapitalizmin altın çağı’ olarak bilinen dönemde gerçekleşen refah artışının, özel ve kamu sektörü arasında sosyal dengesizliğe yol açtığını belirtmiştir. Bu sosyal dengesizliğin giderilebilmesi için devletin ekonomide aktif rol alması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda sunumun amacı, Galbraith’in modern şirket ve refaha yönelik düşünceleri ile 21. yüzyılın ekonomi politik analizinin yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi olacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Nisan 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği