GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da gerçekleştirilen TLÇK lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu çerçevede, genç akademi mensupları arasında çalışma alanlarını kapsayan çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmaların zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

Bu yıl Kütahya’da gerçekleştirilen IV. TLÇK’da Coğrafya, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İlahiyat, İletişim, Mimarlık & Şehircilik, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında oluşturulan alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilmiştir. Bu disiplinler kapsamında belirlenen oturum başlıkları, diğer detaylarla birlikte kongre internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kongreye lisansüstü çalışmalarına devam eden veya yüksek lisansını, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılmıştır. Gönderilen özetler ve bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmiştir. Katılımcıların konaklamaları organizasyon kapsamında karşılanmıştır.

Kongre hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.tlck.org.tr sitesini ziyaret edebilir, sorularınız ve bilgi almak için bilgi@tlck.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2014

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 31 Aralık 2014

Tam Metinlerin Son Gönderim tarihi: 28 Şubat 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Mart 2015

Kongre Programının İlanı: 15 Nisan 2015

Kongrenin Düzenlenme Tarihi: 14-17 Mayıs 2015

Seçilmiş Tebliğlerin Yayımlanması: 1 Eylül 2015

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
14 Mayıs 2015 Dumlupınar Üniversitesi
17 Mayıs 2015 Dumlupınar Üniversitesi