Halit Özkan

1974’te doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu. 1998’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 'Takriri Sünnet' üzerine yüksek lisans, 'Amelü’l-emsar' üzerine doktora çalışması yaptı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.