GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Felsefenin Temel Problemleri

Seminerin amacı son iki yüzyılda bir yandan mantık, matematik, dilbilim, fizik vb. alanlarda bir diğer yandan da fenomenolojide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak çağdaş felsefede öne çıkan bazı temel problemleri katılımcılara sunmaktır. Seminerde öncelikle bu gelişmeler kısaca anılacak daha sonra bu gelişmelerde yararlanan bazı filozofların geliştirdikleri fikirler etrafında öne çıkan problemler aktarılacaktır. Katılımcıların genel ilgileri de dikkate alınarak konulardan bazıları öne çıkarılabilecektir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

1- Çitil, Ahmet Ayhan. Çağdaş Felsefe – I: Analitik Felsefe Geleneği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

2- Çitil, Ahmet Ayhan. Çağdaş Felsefeden Kesitler, İstanbul Üniversitesi AUZEF Yayınları, İstanbul, 2014.

Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2020 09:30 İLEM