Zaman-Mekan Tecrübesinin İletişim Araçlarında Formel Dönüşümü


Konuşmacı Eyüp Al
Moderatör Gökhan Şener

Bu sunum insanın gündelik zaman-mekân tecrübesinin inşa edilmesinde kitle iletişim araçlarının oynadığı rolü teknolojik determinizmden hareketle incelemektedir. Tez çalışmasında kitle iletişiminin içeriğine değinmeden, sadece yapısı üzerinden analiz gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda klasik kitle iletişim teorilerinin yaklaşım biçiminin dışına çıkılmakta ve teknolojik determinist yöntemle formun ya da aracın merkeze alındığı kitle iletişimi tartışması yapılmaktadır. Zaman-mekânın hem klasik hem de modern dönemlerdeki tecrübesinden hareketle kitle iletişim araçlarından bazılarının bu değişimi nasıl var ettiği ve görünür kıldığı değerlendirilmektedir. Tezin ana iddiası sinemanın inşa ettiği zaman-mekânın hem modernlikle hem de postmodernlikle örtüştüğü ama klasik düzenle hiç örtüşmediğidir. Sinemada zaman-mekân parçalı, eklektik, sentetik ve kurgu vasıtasıyla sonradan bir araya getirilebilir bir tecrübe yaratmaktadır.  Bireysel ve toplumsal yaşamın, kitle iletişim araçlarının, özellikle de sinemanın etkisi altında şekillendiği ve bu alandaki zaman-mekânın küresel ölçekte tüm insanlığın tecrübesini değiştirdiği sonucuna varılmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Gökhan Şener moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sunumumuzu İLEM TV YouTube kanalından canlı takip edebilirsiniz.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Şubat 2021 13:00 İLEM TV YouTube Kanalı
Takvime Ekle
Zaman-Mekan Tecrübesinin İletişim Araçlarında Formel Dönüşümü