Yönetim Tarihi Okumaları

Medeniyetimize ait yönetim pratiğinin kuramsal temellerine inmeyi amaçlayan bu derste yönetim ve yönetici kavramlarının tarihimizde en çok kriz zamanlarında göz açıcı örnekler ortaya koyduğu önermesinden hareket edecek ve üç kriz zamanına dair üç temel metni, üç öncü şahısla birlikte ele alacağız. Bu üç öncü şahıs Hz. Ali, Nizamülmülk ve Ahmet Cevdet Paşa’dır. Yönetim uygulamaları ile birlikte kuramsal katkıları da önemli bu eşhas acaba kriz zamanlarında nasıl bir uygulama/pratik ortaya koymuşlardır? Pratiklerin, söz konusu eşhasın alanımıza kuramsal katkıları olarak görülebilecek eserleriyle (Emirname-i Ali, Siyasetname ve Mecelle) ne tür bir rabıtasından bahsedilebilir? Bu soruların cevapları ve üç kriz zamanında ortaya çıkan uygulamaların mukayeseli olarak değerlendirilmesinin kendi yönetim düşüncemiz ve felsefemiz açısından temel istinat noktalarını ortaya çıkartacağını umuyoruz. Dersin her haftaya münhasır belli okuma metinleri olacak, ilk bölümde ders öncesi yapılan okumalar tartışılacak, sonraki bölümde yapılan tartışmanın bir tahlili yapılarak, varılan neticelerin günümüze yansıması konuşulacaktır. Her bir haftanın okumalarının (ortalama 200 sayfa) tamamlanması dersten beklenen faydanın sağlanması açısından zaruridir. Katılımcıların dönem sonunda, ders notlarını gözden geçirerek en az 5, en çok 10 sayfalık genel bir değerlendirme yazısı yazmaları dersin çıktılarının üzerlerindeki kalıcılığını sağlamak açısından önerilir.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

  1. Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi, Feyzullah Eroğlu, Beta.

  2. Türk Teşkilat ve İdare Tarihi, İlber Ortaylı, Cedit Neşriyat.


Program izlencesi

1. hafta

Giriş

2. hafta

Hz. Ali, dönemi ve yönetim anlayışı

3. hafta

Emirname-i Ali ve yönetim düşüncesi

4. hafta

Nizamülmülk, dönemi ve yönetim anlayışı

5. hafta

Siyasetname ve yönetim düşüncesi

6. hafta

Ahmet Cevdet Paşa, dönemi ve yönetim anlayışı

7. hafta

Mecelle ve yönetim düşüncesi

8. hafta

Genel değerlendirme

Tarih Saat Yer
13 Mart 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
20 Mart 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
27 Mart 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
03 Nisan 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
10 Nisan 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
17 Nisan 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
24 Nisan 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
01 Mayıs 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği