Yönetim Çalışma Grubu

Yönetim Çalışma Grubu

Sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle yönetim, organizasyon, girişimcilik ve insan yönetiminin önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bu alanlardaki mevcut bilgi birikimin ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli olduğu ve diğer kültür ve coğrafyalara buradan transfer edildiği görülmektedir. Yönetim bilimleri alanında mevcut birikimini derinleştirmesinin yanında yeni açılımlar yapma, karşılaştırmalı analizler ve özgün çalışmaların ortaya konulması ihtiyacı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Yönetim Çalışma Grubunun (YÇG) iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci amaç; mevcut yönetim bilimleri anlayışlarının eleştirel olarak tartışılması ve İslam düşünce, tarih ve kültüründen hareketle yönetim bilimleri alanında özgün bilgi birikiminin oluşturulması çabası içinde olmaktır. Çalışma grubunun ikinci amacı; yönetim bilimleri, örgütler, stratejik yönetim, örgütsel davranış, çalışma yaşamı, mesleki gelişim ve insan kaynakları alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıların, akademik ve mesleki gelişimlerine özgün katkı sağlamaktır. Açılan ders ve okuma gruplarını takip eden katılımcıların sonraki dönemlerde açılacak atölyeler ile birikimlerini yayına dönüştürmeleri beklenmektedir.

Merve Bircan
Merve Bircan

Koordinatör Yardımcısı