Yeni Türk Edebiyatında Kurmaca Metin Okumaları

Modern Türk edebiyatında yayınlandıkları zamandan bugüne kadar dikkat çekmiş birçok hikâye-öykü örneği vardır. Bu metinlerin en önemli özelliği modern edebiyat kuram ve terimlerine uygun olmalarıdır. Modern edebiyat çalışmalarında bugün özellikle edebiyat kuramları başta olmak üzere, pek çok açıdan farklı metin okuma yöntemleri kullanılmaktadır. Bilhassa disiplinlerarasılık açısından yapılan metin okumaları edebiyat dünyamıza çokça katkı sunmaktadır. Bu bağlamda edebiyat – felsefe, edebiyat – sosyoloji, edebiyat – tarih, edebiyat – din, edebiyat- sinema, edebiyat – musiki gibi pek çok ilişki, bir kuram ya da terim olarak kurmaca metin incelemelerine ışık tutmaktadır. Mesela kültürel yozlaşmaya dikkat çeken “antikahraman” terimi Ömer Seyfettin’in Efruz Bey adlı hikayesinde karşılık bulmaktadır. Modern dünyada bireyin varoluş problemi ise edebiyatımızda özellikle Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” öyküsünde açığa çıkarılır. Kent sıkıntısı (bunalımı) anlamına gelen ve modern insanın sıkışmışlığı / küçülmesini anlatan Baudelaire’in “Spleen” şiirinin karşısına Mustafa Kutlu “taşra ferahlığını” (genişliğini) çıkarır. Kutlu bunu da uzun hikâye formunda yapar. Bunlar gibi pek çok örnek modern insanımızın yaşadığı dramı / trajediyi çok başarılı kurmacalarla yansıtır. İşte bu kurmaca metinleri modern kuram ve terim eşliğinde okuyup yorumlamak bu bağlamda büyük bir önem arz etmektedir. Bu derste belirli eserler üzerinde, o eseri kuşatan diğer disiplinlerin her birinin bir terim ya da kuram olarak okuma eylemine nasıl dahil edilebileceği irdelenecektir.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli olan ön okumalar

- Ömer Seyfettin, “Efruz Bey” hikayeleri

- Sabahattin Ali, “Ses” hikayesi

- Ahmet Hamdi Tanpınar, “Erzurumlu Tahsin” hikayesi

- Rasim Özdenören, “Çok Sesli Bir Ölüm” hikayesi

- Mustafa Kutlu,”Sevincini Bulmak” hikayesi

- Adalet Ağaoğlu, “Savun Sevdam Sen Savun” öyküsü

- Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam” hikayesi

- Hüseyin Su, “Gül Şefdeli Yemeni” hikayesi

 (Ders sürecinde daha başka kaynaklar da önerilecektir.)

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Bir antikahraman: “Efruz Bey” hikayesi (Ömer Seyfettin)

2. hafta

Arabeskten Toplumculuğa Evrilen Kahraman: “Ses” hikayesi (Sabahattin Ali)

       3. hafta

Modern zamanların dervişi: “Erzurumlu Tahsin” hikayesi (Ahmet Hamdi Tanpınar)

4. hafta

Olay ve olgulara “çoğulcu bakış”: “Çok Sesli Bir Ölüm” hikayesi (Rasim Özdenören)

5. hafta

“Spleen”e Karşı uzun Hikaye: “Sevincini Bulmak” hikayesi (Mustafa Kutlu)

6. hafta

Bir Öyküye Sığdırılan Üç Hikaye: “Savun Sevdam Sen Savun” öyküsü (Adalet Ağaoğlu)

7. hafta

Modern İnsanın Sessiz Çığlığı: “Beyaz Mantolu Adam” hikayesi (Oğuz Atay)

8. hafta

Modern Bir Menkıbe: “Gül Şefdeli Yemeni” hikayesi (Hüseyin Su)

 

Tarih Saat Yer
03 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
10 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
17 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
24 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
31 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
07 Nisan 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
14 Nisan 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
21 Nisan 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği