GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-3

Konuşmacı: Talha Köseoğlu

İslamcılar ve Devlet: Türkiye’de Devlet, Demokrasi ve Sivil Toplum Tartışmalarının Değişen Seyri

Bu çalışmanın birincil amacı Müslüman entelektüellerin 1990’lardan bu yana geçirdiği fikri değişimlere ışık tutmaktır. 1990’larda demokratikleşme, sivil toplum ve çoğulculuk gibi idealler etrafında radikal bir devlet eleştirisi geliştirmiş olan Müslüman entelektüeller neden ve nasıl devletçi, milliyetçi ve muhafazakar bir dünya görüşünün savunucuları oldular, sorusunun yanıtları aranacaktır.

Çalışma derinleştirilirken seçilen bir grup Müslüman entelektüelin yazıları üç dönem halinde incelenmiştir: (I) 1990’lar ortası; (II) 28 Şubat 1997 askeri müdahalesini takip eden süreç; ve (III) Ak Parti’nin Türkiye siyasetindeki gücünü ve etkisini arttırması, Kemalist sivil ve askeri bürokrasinin zayıflaması ile sonuçlanan Ergenekon ve takip eden davaların sonrasındaki süreç. Çalışma, bahsi geçen dönemlerde Müslüman entelektüellerin demokrasi ve sivil toplum üzerine yazılarını bağlamı içinde değerlendirmenin önemine ve İslam ve demokrasi, İslam ve sivil toplum gibi konularda değişen siyasi bağlamı ve dinamik güç ilişkilerini göz ardı ederek geliştirilen yaklaşımların yüzeysel kaldıklarına dikkat çekmektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Kasım 2019 16:00 17:30 İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi