GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Varlık ve Zaman Okumaları

Martin Heidegger, 20. Yüzyılda yaşamı temellendirme iddiası taşıyan bilimsel ve metafiziksel hipotezlere karşı yaşamın kendisini açan olgusallığını serimleme iddiasıyla Varlik ve Zamanı kaleme almıştır. Metin, Platon’un Sofist diyaloğundan bir alıntı ile başlar; “Açıkça anlaşılıyor ki varolan ifadesini kullanırken tam olarak ne demek istediğinizi uzunca bir zamandan beri biliyorsunuz ve hatta ona aşinasınız. Bir zamanlar biz de biliyorduk ama artık tereddüte düşmüş durumdayız.” Buradaki tereddüte düşüş Platon’un “unutuşunu” hatırlatır biçimde iki anlamda anlaşılmalıdır; varlığın ne olduğuna dair bilginin unutulması ile unutulanın unutulması. Heidegger tam da buradan yola çıkarak Varlığa yönelik unutuşun ortadan kaldırılması ve onun ne olduğunu hatırlamayı düşüncesinin temeline yerleştirir. Atölyenin amacı da Heidedegger’in bilimsel ve metafiziksel hipotezleri askıya alarak yaşamın olgusallığını dolayısıyla Varlığı hatırlatmak adına nasıl mümkün hale getirdiğinin ortaya çıkartılması olacaktır. Bu sebeple onun en büyük metni olan Varlık ve Zaman atölye süresince okunacaktır. Atölyenin işleyişi, metnin iç dinamiklerini kuran kavramların, yakın okuma yöntemi uygulanarak analiz edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek ve haftalık olarak atölye katılımcılarına ödevler verilecektir.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM