GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Vakıf, Hukuk Ve Toplum

Vakıf müessesesi, İslam toplumunda kendine özgü bir şekilde vücuda gelmiş; tarihsel süreç içerisinde de küçük yapıda ve bireysel tarzdaki uygulamalardan çok geniş yapılı ve toplumsal bir kurum haline evrilmiştir.

Günümüzde vakıf müessesesi; tarih, iktisat, sanat, sosyoloji vs. birçok ilim ve disipline mensup araştırmacının hayli ilgisini çekmektedir. Vakıf müessesesinin tarihsel, siyasi, iktisadi, sosyal ve sanatsal boyutlarının yanında özellikle hukuki boyutu da çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak vakıf müessesesi hakkında günümüzde yapılan çalışmalar vakfın tarihsel, siyasi ve iktisadi boyutlarına yoğunlaşmakta, vakıf müessesesinin hukukî veçhesini yansıtan çalışmalarının ise hayli sınırlı ve eksik kaldığı görülmektedir. Aslında vakıf kurumu, hukuk-birey-toplum arasındaki ilişkinin ve toplumsal değişime paralel olan hukuki değişimin en güzel, en verimli tarzda ele alınabileceği ve günümüzde hayli ilgi gören 'hukuk ve değişim' meselesinin İslam toplumlarında incelenebileceği en önemli alanlardan birisini teşkil etmektedir.

Vakıf müessesesinin 'Vakıf, Hukuk ve Toplum' başlığı altında özellikle hukuki veçheye ağırlık verilerek tarihsel bir perspektif dahilinde ele alınması ve incelenmesi öngörülmektedir. Bunun yanında vakıf müessesesinin sosyal, iktisadi ve tarihsel veçhelerinin bir bölümü de bu seminerler çerçevesinde ortaya konacaktır. Aşağıda gerçekleştirilecek olan seminerlerin başlıkları ve sunumu gerçekleştirecek hocaların listesi verilmiştir. Bu başlıklara tıklayarak seminerler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Vakıf Doktrini: Doğuşu ve Gelişimi / 6 Nisan Cumartesi 2013, 18: 00

Prof. Dr. Murteza Bedir / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2. Ebussuud Efendi'nin Fetvaları Işığında Osmanlı Vakıf Hukuku / 13 Nisan Cumartesi 2013, 16:00

Dr. Pehlul Düzenli / Laleli Cami İmam ve Hatibi

3. Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri / 20 Nisan Cumartesi 2013, 18:00

Yrd. Doç Dr. Süleyman Kaya / Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. İslamın İktisadi Yapısında Vakıflar / 27 Nisan Cumartesi 2013, 18:00

Prof Dr. Murat Çizakça / INCEIF Üniversitesi- Kuala Lumpur