GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Mentorluk

Konuşmacı: Lütfi Çakır

Üstün yetenekli öğrenciler, akranlarından farklı gelişim özelliklerine ve standart eğitim sistemi tarafından karşılanamayan farklı akademik ve bilişsel ihtiyaçlara sahip öğrencilerdir. Bu durum müfredatta belirli değişiklikler yaparak üstün yetenekli öğrencilerin ilgi alanlarına, öğrenme stiline ve öğrenme hızına uygun alternatif eğitim modellerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sunumun amacı Türkiye şartlarında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve mentorluk modeli hakkında bilgilendirme yapmaktır. Araştırmada veriler, literatür taraması ve odak grup görüşmeleri yapılarak toplanmıştır. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı bünyesinde üstün yetenekli öğrenciler için mentorluk modelinin oluşturulması teklif edilmiş ve modelin kuruluşu, mentor - hizmet alan seçimi, eşleştirme, sistemin işleyişi ve geri bildirim alma gibi konulara ait detaylara yer verilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Ocak 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği