GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Geriliminde İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm Tartışmaları

Roosevelt’in meşhur dört özgürlük vaadinden bu yana insan hakları batı-dışı bazı toplumlar içerisinde “Tanrı misafiri” değil “kasabaya dışarıdan gelen bir yabancı” olarak muamele görmektedir. Bu derste insan haklarını korumanın devlet-ötesine konumlandırılarak uluslararası hukuk yükümlülüğü haline gelmesinin getirdiği değişim, dönüşüm ve direnişler ele alınacaktır. Devletin egemenliği altındaki insanlara istediği şekilde davranabilmesi, bizatihi kendisi tarafından verilen uluslararası taahhütlerle, sınırlandırılmış mıdır? Egemen devletler insan hakları andlaşmalarını uygularken kültürel farklılıklarını ve hukuk sistemlerini dönüştürmek zorunda mıdır? Bu ve benzeri sorular birtakım devletlerce ve yazarlarca insan haklarının “batılı” bir kavram olduğunu iddia etmek ve kendi sistemlerinin “kültürel” olarak farklı olduğunu göstermek amacıyla tartışmaya açılmaktadır. Kültürel rölativist iddialar ve uygulamalar insan haklarının ancak “normatif” düzeyde evrensel kalmasına neden olmuş, gerçek bir evrenselliğin önüne geçmiştir. Peki kültürel rölativistlerin alternatif bir teklifi var mı? Varsa bu tekliflerin hayata geçmesi mümkün olabilir mi? Kültürel rölativizm “romantik” bir “tarih” arayışı mı yoksa emperyalizm karşıtlığı mı? Uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler iç hukukta “kültürel rölativizm” gerekçesiyle askıya alınabilir mi? Kültürel haklar ve kültürel rölativizm arasındaki farklar nelerdir? Bu sorulara cevap vermek elbette kolay değildir. Bu dersin amacı da cevap bulmaktan öte olumlu ve olumsuz yönleriyle uluslararası hukukta kültürel rölativizm arayışını anlamaya çalışmaktır.

BAŞVURU FORMU

Program Öncesi Okunması Gerekli Ön Okumalar

  1. Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin Yayınları
  2. Andrew Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford University Press
  3. Samuel Moyn, Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları, Koç Üniversitesi Yayınları (zorunlu değil)
  4. Film: 1492-Conquest of Paradise
  5. Film: The Stoning of Soraya M.

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Roosevelt’in hayaleti, insan hakları andlaşmaları ve iç hukuk ilişkisi: Hangi çağda yaşıyoruz?

2. hafta:

Soraya’yı taşlarken taşları yemek: alternatif bir insan hakları teorisi neden yok?

3. hafta:

İstanbul Sözleşmesi Gregor Samsa’yı yaşatır mı?: Halının altındakileri konuşmak

4. hafta:

Avrupamerkezci sistem içerisinde kültürel hakları konuşmak: Uluslararası hukuk ile barışalım mı?

Tarih Saat Yer
01 Kasım 2021 17:00 Online
08 Kasım 2021 17:00 Online
15 Kasım 2021 17:00 Online
22 Kasım 2021 17:00 Online