GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Ekonomi Politik

Hoca: Sadık Ünay

Bu seminerde uluslararası düzeydeki siyaset-ekonomi ilişkileri, tarihsel ve teorik derinliği olan bir yaklaşımla ele alınacaktır. Başlıca uluslararası ekonomi politik teorileri; bu teorilerin uluslararası ticaret, finans ve üretim alanlarına uygulanmaları; devletler, bölgesel örgütler ve uluslararası kuruluşların ekonomi-politik rolleri eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir. Modern dünya sisteminin temellerini oluşturan siyasi, ekonomik, kültürel ve entelektüel yapılar arasındaki geçişkenlikler masaya yatırılacak ve küresel kalkınma paradigmasının zaman içerisindeki değişimi incelenecektir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomi politiğinin Osmanlı’dan küreselleşme çağına uzanan çizgide uluslararası eğilimler ışığında yaşadığı yapısal dönüşümlere de göndermeler yapılacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 11:00 İLEM