GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Toplum ve Siyaset

Bu seminerde zaman zaman Osmanlı ve öncesine de saçaklana­rak modern Türkiye’de siyaset ve toplum ilişkileri incelenecektir. Bu konu hak ve özgürlükler, İslamcılık, Kemalist laiklik, kimlikler (dini kimlik, etnik kimlik, cinsel kimlik) ve kültür temelinde dev­let, cumhuriyetçilik, demokratikleşme, Batılılaşma, siyasi partiler, sivil toplum, otorite, siyasi aktörler, askeri darbeler, vesayetçi se­küler sistem alt başlıkları çerçevesinde kronolojik olarak ele alı­nacaktır. Seminerde Türkiye’de toplumu ve siyasetin etraflıca değerlendirmeye ve tartışılmaya açılacak, toplum ve siyasetin tüm konuları ve aktörlerinin birlikte değerlendirileceği bir seminer olacaktır. Seminer boyunca toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel geçişler, değişimler ve süreklilikler ile siyasal kültürün toplumsal zemini kendi tarihi derinliği içinde çözümlenmeye çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 11:00 İLEM