GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Toplum ve Modernleşme

Türk modernleşmesi, Batı dışı modernleşme tecrübeleri arasında dikkat çeken bir değişim süreci olarak öne çıkmaktadır. “Devletin kurtarılması” misyonuyla başlayan yenilik hareketlerinin pek çok siyasi, ekonomik ve kültürel sonucu ortaya çıkmıştır. Her değişimde olduğu gibi bu süreçte de değişimi talep edenler ve ona karşı çıkanlar arasında mesafe ve gerilim var olmuştur. Değişimi talep edenler arasında da hangi yöntem ve araçlar üzerinden nasıl bir değişim yaşanması gerektiğiyle ilgili bir ayrışma yaşanmıştır. Çok milletli ve kültürlü bir imparatorluktan ulus devlet olmaya doğru devam eden değişim süreci, toplumsal kurumların da değişmesine sebep olmuştur. Cumhuriyet modernleşmesinin öncü aktörlerinin devrimci bir anlayışla toplum mühendisliğine yönelmesi, süre giden kültürel bölünmenin bir sonucu olarak kabul edilebilir. II. Dünya Savaşı sonrası şartlarda çok partili hayata dönüş, tarımda makineleşme, kırdan kente göç gibi gelişmeler, Türk modernleşmesinde yeni bir safhanın başlamasına da vesile olmuştur. Bir yandan da Türk modernleşmesi, kendine özgü tarihsel ve sosyolojik şartlara rağmen en başından itibaren dünyanın yaşadığı değişimlerden ayrı anlaşılabilecek bir değişim süreci değildir. Bu derste Türk modernleşmesi, tarihsel ve sosyolojik bir mesele olarak ele alınacak ve tartışılacaktır. Siyaset, ekonomi, din, eğitim, edebiyat, sivil toplum ve medya gibi toplumsal kurumlar ve konular, Türk modernleşmesi bağlamında yaşanan değişimin unsurları olarak değerlendirilecektir.

Tarih Saat Yer
24 Ekim 2020 11:00 İLEM