Türkiye'de Modernleşme

Bu seminerde başlangıcından itibaren Türk modernleşmesinin tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak modernleşmenin temel yol haritası değerlendirilecektir. Osmanlı’nın gerilemesi ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme süre­cinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldü­ğü çözümlenecektir. Seminerde Osmanlı modernleşmesinin mi­rası ve günümüzde Türk toplum yapısı üzerindeki etkileri ince­lenecektir.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2011 12:30 İLEM