GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Modernleşme

Bu seminerde başlangıcından itibaren Türk modernleşmesinin tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak modernleşmenin temel yol haritası değerlendirilecektir. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme süre­cinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldü­ğü çözümlenecektir. Seminerde Osmanlı modernleşmesinin mi­rası, modernleşme din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri ince­lenecektir.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 11:00 İLEM