GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Modernleşme

Türkiye’de modernleşme süreci Avrupa’da ve dünyada yaşanan modernleşme sürecine paralel şekilde oluşmuştur. Bu sürecin anlaşılması, son dönem Osmanlı tarihi ve günümüze kadar uzun soluklu bir okuma çabası ve etraflı bir bakış açısı gerektirmektedir. Bu seminerde başlangıcından itibaren Türk modernleşmesinin tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak modernleşmenin temel yol haritası değerlendirilecektir. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü hususu çözümlenecektir. Seminerde Osmanlı modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Tarih Saat Yer
21 Şubat 2015 12:30 İLEM