Türkiye'de Modernleşme

Bu seminerin amacı Türk modernleşmesinin tarihini eleştirel bir perspektiften ele alarak modernleşmenin yol haritasını çıkarmaktır.  Bu çerçevede Osmanlı Müslümanlarının bu süreci okuma biçimleri değerlendirilecektir. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin öncelikle bir batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Osmanlı modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslami düşüncenin seyrinde yaşanan değişim arasındaki etkileşim ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Tarih Saat Yer
17 Şubat 2018 12:30 İLEM