Türkiye'de Modernleşme

Bu dersin amacı Türkiye’nin modernleşme tarihini eleştirel bir yaklaşımla ele almak ve yenilenme yoluyla var olma çabalarının yol haritasını çıkarmaktır.  Bu çerçevede Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin öncelikle bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Haftalık sunumlar ve okunması beklenen kaynaklar eşliğinde, yaklaşık yüz elli yıllık tecrübenin ardından, yenilenme sürecinin Müslümanlar tarafından nasıl okunabileceği yeniden değerlendirilecektir. Bu bağlamda modernleşme kavramı, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslami düşüncenin seyrinde yaşanan değişim arasındaki etkileşim ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri hususlarına odaklanılacaktır.

Tarih Saat Yer
08 Şubat 2020 13:00 İLEM