GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
Türkiye'de Dini Grupların Değişimi - II

Türkiye’de dini grupların son 30 yılda toplumda ve siyasetteki hızlı değişime paralel bir biçimde hızlı ve kapsamlı değişimler geçirmektedirler. Bu değişimin analiz edilmesi, anlaşılması ve gelecekte alabileceği biçimlerin ortaya konulması belirli politikaların üretilebilmesi için önem arz etmektedir. Bu çerçevede İLEM Toplum Çalışma Grubu tarafından 15 Kasım 2014 tarihinde ilki düzenlenen “Türkiye’de Dini Grupların Değişimi” başlıklı çalıştayın ikincisi 9 Mayıs 2015 tarihinde İLEM’de gerçekleştirilmiştir.

Dini grupların toplumsal değişiminin tarihsel, sosyal ve siyasal boyutları ile ele alınmasını hedefleyen çalıştayların ilkinde Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Dr. Necdet Subaşı tarafından yapılan çerçeve sunumların ardından konu bağlamında Celalettin Çelik ‘Gülen Hareketi’, Mustafa Aydın ‘Süleymancılık’ ve Adem Efe ‘Menzil Grubu’ üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Çalıştayın 9 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek ikinci oturumunda ise Rıza Yıldırım ‘Toplumsal Bir Grup Olarak Alevilik’ ve Ayşen Baylak ‘Türkiye’de Caferi Cemaatinin Toplumsal Konumu ve Değişimi’ başlıklı sunumlarının ardından dini grupların değişimleri, toplumsal tezahürleri ilgili müzakereciler tarafından tartışılmıştır.