GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Toplumun Kuruluşu: Yeni-İktidar, Yapı ve Gerçeklik

İktidar, içinde oluştuğu, değiştiği ve dönüştüğü uzun tarihi boyunca belirli bir ilişkisel ağda bir araya gelen çeşitli analiz perspektiflerine, toplumsal kuruluş biçimlerine ve siyasal tasarılara işaret eder. Bu perspektifler her ne kadar tarihsel bir kronoloji içinde birbirinden farklılaşarak, çatışarak veya en azından belli karşıtlıklara dayalı epistemolojilerle yol alıyor olsa da aslında hepsi de -günümüzde, yani politikanın bileşenleri arasındaki klasik ilişkilerin ötesine geçmeye çalışan politika-ötesi bu çağda artık geçerliliği sorgulanan- temel bir gerilim etrafında birbirine eklemlenir. Bu gerilim, her zaman -ister felsefî veya dinî terminolojiyle belli aşkınlıklara gönderimde bulunsun, ister belli içkinliklere gönderimde bulunsun, isterse hakikat arayışlarını ve buna ilişkin nesnellikleri eleyen çok yönlü (tutarlı ya da tutarsız) düzenlilikler arasına bir ilişki olarak yerleşik inşalara gönderimde bulunsun- iktidar ve sosyo-politik varoluş biçimleri üzerinde yeniden düşünmenin zorunlu gerekçesini de oluşturur. Dolayısıyla bu ders bağlamında özellikle iktidar-toplum-siyasetin kuruluşu ile bu ilişkinin tarih boyunca dönüşümü çeşitli temel metinler aracılığıyla tartışılacak ve ders boyunca şu referans isimlerden yararlanılacaktır ve onlar aracılığıyla bir güzergâh oluşturulacaktır: Platon, Aristoteles, İbn Haldûn, Machiavelli, Hobbes, John Locke, Spinoza, Rousseau, Nietzche ve Foucault. Dersin sonunda katılımcıların iktidarın kullandığı ilişki ağındaki değişkenler/değişmezler ve onun hangi dönüşümlere uğradığını çeşitli gerekçelerle tartışabilmesi hedeflenmektedir. Dersin bu amacına ulaşabilmesi için her hafta için planlanan okumaların eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Dönem sonunda katılımcıların ders kapsamında işlenen iktidarın dönüşümü problematiğine ilişkin 15-20 sayfalık bir metin yazmaları beklenmektedir.

BAŞVURU FORMU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Platon: Devlet, Remzi Kitabevi, 1971.
Aristoteles: Politika, Remzi Kitabevi, 2014.

2. hafta:

İbn Haldûn: Mukaddime (seçme parçalar), Dergâh Yayınları, 2012.

3. hafta:

Hobbes: Leviathan, Yapı Kredi Yayınları, 2018.

4. hafta:

John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, Serbest Kitaplar, 2019.
Rousseau: Toplum Sözleşmesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

5. hafta:

Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Say Yayınları, 2020.

6. hafta:

Nietzsche, Güç İstenci, Say Yayınları, 2020.

7. hafta:

Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, Yapı Kredi Yayınları, 2018.

8. hafta:

Foucault, Biyopolitikanın Doğuşu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019.

Tarih Saat Yer
04 Kasım 2021 18:00 Online
11 Kasım 2021 18:00 Online
18 Kasım 2021 18:00 Online
25 Kasım 2021 18:00 Online
02 Aralık 2021 18:00 Online
09 Aralık 2021 18:00 Online
16 Aralık 2021 18:00 Online
23 Aralık 2021 18:00 Online