Toplumun Kuruluşu: İnsan, Tarih ve Medeniyet

İnsan sosyal bir varlıktır ve başkalarıyla birlikte yaşaması gerekir. Zira insan tabii ve zaruri ihtiyaçlarını ancak başkalarıyla işbirliği yaparsa giderebilir. Faydaların hasılası ve çoğaltılmasındaki bu karşılıklı muhtaciyet zorunlu sosyal birlikteliğin inşasında da önemli roller oynamaktadır. Bu birlikteliğin akrabalık bağlarıyla oluşan doğal sınırlarını aşıp soyut bağlar etrafında örgütlü bir yapıya kavuşması toplumun gelişim dinamiklerini göstermektedir. İnsanlar tabii ve tarihi koşulların da yönlendirmesi ile birbiri ile karşılaşmış, karışmış ve yeni sosyal birliktelikler inşa etmişlerdir. Farklılıklar üzerine inşa edilen bu birliktelikler medeniyetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birbirinden farklı ilkeler etrafında gerçekleşen bu birleşmelerden ötürü zamanla medeniyetler de birbirinden farklılaşmış boyutları büyüyen bir çeşitlilik oluşmuştur. Bu derste insani birlikteliğin yapısı, toplumun kuruluşu ve tarihsel gelişimi sosyal teori perspektifinden ele alınacaktır. Sosyal teorinin önemli isimlerine referansla yapılacak tartışmalarla farklı bir toplum teorisinin imkanları aranacaktır.

Tarih Saat Yer
24 Ekim 2020 11:00 İLEM