Toplum Çalışmaları Merkezi

Toplum Çalışmaları Merkezi

İLEM Toplum Çalışma Merkezi, sosyal bilimlerin tarihi ve çağdaş meselelerini aktif ve eleştirel bir şekilde ele almayı, bu meseleler etrafında sahih bir düşüncenin inşa edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyal teori ve sosyal bilimlerde insanın mahiyeti ve anlamı, toplum ontolojisi, sosyal bilimler metodolojisi ve toplumsal değişim gibi temel tartışma alanlarında ve bu alanların farklı uzanımları etrafında çeşitli faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir. Söz konusu tartışmalar çalışma merkezinin düzenleyeceği dersler, okuma grupları ve atölyelerle konunun uzmanlarının katkılarıyla derinlikli bir şekilde ele alınacak, çeşitli platformlarda geniş katılımlı bir şekilde müzakereye açılacaktır.

Toplum Çalışma Merkezi, süreç içinde oluşan birikimi çeşitli proje ve yayınlarla daha da somutlaştırarak ulusal ve uluslararası akademik kamuoyuna sunacaktır. Çalışma Merkezi bünyesinde görev alan sosyal bilimlerin farklı alanlarından hocalarımızın ve öğrencilerimizin katkılarıyla, Toplum Çalışma Merkezi söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda Çağdaş Türk Düşüncesinin icrasına zemin teşkil eden önemli bir muhit haline gelecektir.