Toplum Çalışma Grubu

Toplum Çalışma Grubu

İLEM Toplum Çalışma Grubu; sosyal teori, Türkiye’de toplumsal değişim, şehir, sosyal siyaset ve sosyal psikoloji gibi geniş bir alanda toplumu ilgilendiren konulara bütüncül bir biçimde bakmak üzere çalışmalarını yürütmektedir. Çalışma grubu tarafından oluşturulan dersler, okuma grupları ve atölyelerde günümüz toplum bilimleri çerçevesine sorgulayıcı bir perspektifle bakarak; alternatif bir bakışın kuramsal içeriğini toplumun tüm katmanlardaki izdüşümlerine bakarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yunus Kaya
Yunus Kaya

Koordinatör

Vedat Demirbilek
Vedat Demirbilek

Koordinatör Yardımcısı