GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihten Günümüze Devlet Fenomeni

Bu atölyede klasik dönemden başlanarak günümüze kadar “Devlet” adını verdiğimiz fenomenin Batı dünyasında ve İslam dünyasında nasıl bir serüven yaşadığı tarihsel, felsefi ve hukuki yönleriyle mukayeseli bir biçimde tetkik edilecektir. Bu inceleme yapılırken devlete ilişkin kavram, kişi ve kurumlar tarihsel ve düşünsel bağlamından koparılmadan pratik bir okumaya tabi tutulacaktır. Modern devletin olmadığı, devletlerin eşit egemenler olarak kabul edilmediği modern öncesi dönemdeki devlet anlayışı ile modern dönem ve özellikle ikinci dünya savaşı sonrası dönem karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi gereken bir konudur. Bunun yanı sıra devlet değişim dönüşüm geçirdikçe düşünceler ve sistemler arasında yaşanan etkileşimler gerçekçi bir bakış açısıyla ortaya konabilsin diye devletlerarası ilişkilerin/hukukun nasıl bir seyir izlediği meselesi de eş zamanlı bir şekilde okunması gerekmektedir. Bu anlamda çalışmamız neticesinde katılımcılar hem Batı hem de İslam toplumlarının klasik döneminde devlet teorisinin nasıl oluşturulduğunu, sonraki dönemlerde hangi süreçlerden geçtiğini ve iki dünyanın bu sahada birbirini etkileyip etkilemediğini detaylı olarak incelemiş olacaklardır. Tematik okumaların seyrine göre Devlet, İnsan Hakları, Savaş, Egemenlik, İslam, Laiklik, Kilise, Hilafet, Velayet-i Fakih, Demokrasi, Birleşmiş Milletler gibi kavramların incelenmesi çalışmanın merkezine oturtulacaktır. Okumalar sırasında Platon, Aristo, İbn-i Haldun ve Machiavelli’de olduğu gibi klasik düşüncelerden istifade edileceği gibi Dahl, Touraine, Mevdudi ve Gannuşi’deki gibi modern görüşler de izah edilmeye çalışılacaktır. Böylece devlet hakkında farklı bir düşünce tarzı ortaya koymaya çalışan Hukuk ve Siyaset araştırmacıları için orijinal bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. 

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 12:30 İLEM