GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih’in Kaynaklarından Yazma Eserler: Mahiyeti ve Muhtevası

Konuşmacı: Nevzat Kaya

Yazma eserlerin mahiyeti ve muhtevasına değinilecek olan bu sunumda; “Yazma kitap nedir?”, “Bir yazma eserlerin biçimsel özellikleri nelerdir?”, “Yazma Eser ile Arşiv Vesikasını birbirinden ayıran temel farklar nelerdir?” gibi sorulara açıklık getirilecektir. Bunun yanı sıra yazma eserlerin özelde tarihe, genelde de sosyal bilimlere kaynaklık değerleri ele alınacaktır. Sonrasında dünya yazmalarının durumlarına değinilecek ve giriş niteliğinde olan bu seminer tamamlanacaktır. Bu sunum Osmanlı Tarih ve Kültür Kaynaklarından Yazma Eserleri tanımak, tarihî kaynaklara dair tecrübe edilmiş olanı membaından takip etmek, varolan tarihî ve kültürel yazılı birikimimizin farkına varmak ve bu kültürün içinde yetişmiş kişilerin dilinden bu birikimi tanımak, tartışmak ve ardından da etkin şekilde kullanabilmek amacıyla bir giriş niteliğinde tasarlanmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Mayıs 2016 18:30 İLEM Konferans Salonu