GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih Yazıcılığı

Tarih yazmak tarih yapmak derecesinde önemlidir. Tarih yazıcılığı önemini, tarihi geriye dönük inşa etmek ve bugünü yeniden tanımlamak gibi bir fonksiyona sahip olmasından alır. Bu seminerin amaçlarının başında tarihin uğraşısının doğasını anlamaya ve açıklamaya çalışmak gelmektedir. İkinci büyük amaç tarih uğraşısının geçmiş zaman algısının insan ve toplumların hayatları için ne anlama geldiğini ve önemini tespit edebilmektir. Bu ameliyeler esnasında tarih uğraşısının insan, toplum ve doğa bilimleri ile olan ilişkilerine bakarak onun ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak işin esasların başında gelmektedir. Bir diğer esas ise tarihçilerin geçmiş zaman bilgisi ile karşılaştıklarında takındıkları tavırları anlamlandırmak ve onların geçmiş zaman ile kurdukları ilişkilere bakarak tarihçileri anlama ve onları tasnif etmektir.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2013 12:30 İLEM