GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilincinin Yapısı

Konuşmacı: Ayhan Bıçak

Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilincinin Yapısı başlıklı bu sunumda modern döneme kadar genel olarak insanların tarihe bakış açılarını yansıtan "tarih düşüncesi"nin yapısı müzakere edimiştir. Sunumda modern dönem tarih düşüncesini temsil eden "tarih metafiziği"nin özellikleri ve tarih düşüncesinden farklılaşma nedenleri üzerinde durulacaktır. İnsanın evrendeki konumunu felsefi bir temelde inceleyen tarih metafiziği, insan olmayı gerçekleştiren yeteneklerin neler oldukları, bu yeteneklerin tarihî süreci nasıl oluşturdukları ve yönettiklerini, insanlığın bir gayesinin olup olmadığını tartışmaya açma gayesini taşımaktadır. Sıralanan bu sorunlar köken, süreç ve gaye bağlamları altında ele alınmıştır. Tarihte ilerleme olduğuna ilişkin görüşler "tarihin yönü" bağlamında değerlendirilmiştir. Kendilik Bilincinin nasıl bir yapıya sahip olduğu incelenerek kendilik bilincinin bilgeliklerde ve felsefede nasıl kuruldukları tartışılmıştır. Günümüzde tarihin nasıl yorumlanması gerektiğinin bir örneğini sunan tarihin yapısı, yeni bir felsefi yaklaşım imkânı sunma çabasındadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Mayıs 2015 18:00 İLEM Konferans Salonu