GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih Felsefesi

Bu seminerde tarihin anlamı; tarihin etkisi; tarihin sınırlılıkları; neden yapıldığı; geçmiş zaman ile tarih arasındaki fark; farklı tarihçilik ekolleri; tarihçi türleri; tarih bilim midir sorunsalı; tarihin diğer disiplinlerle ilişkisi; geçmiş zamanla uğraşmanın tarihçiyi nasıl dönüştürdüğü; tarihte gerçek ve hakikat meselesi; tarih-zaman ile tarih-mekan ilişkileri; tarihsicilik ve tarihselcilik konuları; tarihin kaynakları; tarih-din ilişkisi; kavramlar tarihi; algı tarihi; güncelin tarihinin ve karşılaştırmalı tarihin eleştirisi; tarihçilikte popülarite ve vülgarite derinlemesine ele alınacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Temmuz 2016 11:30 İLEM