GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih Felsefesi ve Yazıcılığı

Tarih yazmak tarih yapmak (geçmiş zaman içinde etken veya edilgen yer almak) derecesinde önemlidir. Tarih felsefesi ve yazıcılığı önemini, tarihi bugünden geriye dönük inşa etmek ve bugünü yeniden tanımlamak gibi bir işleve sahip olmasından alır. Bu seminerin amaçlarının başında tarihin uğraşısının doğasını anlamaya ve açıklamaya çalışmak gelir. İkinci büyük amaç tarih uğraşısının ve geçmiş zaman algısının insan ve toplumların hayatları için ne anlama geldiğini ve önemini tespit edebilmektir. Bu ameliyeler esnasında tarih uğraşısının insan, toplum ve doğa bilimleri ile olan ilişkilerine bakarak onun ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak işin esasların başında gelmektedir. Bir diğer esas ise tarihçilerin geçmiş zaman bilgisi ile karşılaştıklarında takındıkları tavırları anlamlandırmak ve onların geçmiş zaman ile kurdukları ilişkilere bakarak tarihçileri tanıma, anlama ve onları tasnif etmektir.

Tarih Saat Yer
25 Ekim 2014 12:30 İLEM