Tarih Çalışma Grubu

Tarih Çalışma Grubu

İnsanlığın tarihsel birikiminin kaynağını teşkil eden maddi ve manevi unsurlar gerek medeniyetlerin teşekkülü gerekse bizatihi tarihin yazımı bakımından ilmi yetkinlikle ayırt edilip farklılıkları ortaya konabilir. Tarih Çalışma Grubu tarih yazıcılığı ve felsefesi, Dünya tarihi, Osmanlı tarihi, Osmanlı entelektüel tarihi, medeniyetler tarihi gibi konuları ele alarak bu farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktadır.

Mehmet İlkay Çifci
Mehmet İlkay Çifci

Koordinatör Yardımcısı