Talha Köseoğlu

2013 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü Siyaset Bilimi Bölümü’nde yaptığım yan dal ile birlikte tamamladı. 2013-2015 yılları arasında bulunduğu Koç Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları yüksek lisans programından “Dissent and Power: The Transformation of the Islamist Critique of the State in Turkey Since the 1990s” başlıklı tez ile mezun oldu. 2015 yılından beri Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora çalışmalarıma devam etmektedir. Doktora tezinin konusu Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu örneklerinden hareketle erken Soğuk Savaş dönemi Türkiyesinde muhafazakar-mukaddesatçı düşüncenin oluşumu, temel meseleleri ve Türkiye’de siyasi düşünceye etkileridir. Ocak 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.