Mehmet Taha Boyalık

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Molla Fenarî’nin Aynu’l-Ayan Tefsiri Mukaddimesi (Tahlil ve Değerlendirme) adlı yüksek lisans tezini ve Abdülkâhir el-Cürcani’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Duke Üniversitesi Islamic Studies Bölümünde ve Amman Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak araştırmalarda bulundu. Temel ilgi alanları tefsir, belagat, dilbilim, dil felsefesi ve müteahhir dönem İslam düşüncesi olan Boyalık, çalışmalarını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir.