GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Süreklilik ve Değişim Arasında: Düşünce ve Hayat

 

Değişimin, sosyal bilimciler tarafından devamlı olarak irdelenmesinin temel nedenlerinden biri, sürekli bir biçimde meydana gelen değişimi ve değişimin içinde barındırdığı ve bunlar arasındaki ilişkiyi çözümleyebilmektir. Uzun zamandan beri hayatımızdaki ve düşüncemizdeki değişimleri anlamak ana meselelerimizden biri olma özelliğini korumaktır. Bu durum bizi neyin öz olduğunu tespite ve nihayetinde süreklilik arz edecek ve/veya eden değişmezlerin neler olduğunu tanımlamaya götürecektir. Söz konusu çalışma, İLEM, İstanbul Akademik Gelişim Merkezi (İSAGEM), İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), İlim ve Sanatlar Merkezi (İSM) ve İlmi Araştırmalar Merkezi’nin (İLAM) birlikte 26-28 haziran 2009 tarihinde İstanbulda düzenlediği III. Genç Akademisyenler Buluşmasında sunulan ve hakem değerlendirilmesinden geçen bir kısım makaleden oluşmaktadır. Sosyal bilimlerin en temel meselelerinden biri olan süreklilik ve değişim meselesini çok farklı açılardan ele almayı amaçlayan bu eserin ilgili çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyoruz.


Özellikleri:

ISBN: 978-975-355-819-8

Çıkış Tarihi: 2010

Yayınevi: Yedirenk Kitapları

Sayfa Sayısı: 269

Kategori:
Diğer
Yayına Hazırlayan:
Adem Başpınar Murat Şentürk